เครื่องมือและแม่พิมพ์

ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์

Cam
Camber Die
Seat
Recliner Die
Upper
Die
Upper
Die
Lower
Die
Lower
Die

DIE MAKING

Fine Blanking Die
Type:

Progressive

Die Size (Max):

0.6 M x 1.0 M

Material:

Steel And Casting

Normal Stamping Die
Type:

Tandem / Progressive

Die Size (Max):

4.0 M X 2.0 M

Material:

Steel And Casting

ผู้ให้บริการระบบอัตโนมัติ

  • Automated Guided Vehicle (AGV)
  • Production Monitoring System (PMS)
  • Autonomous Robotic
  • Cobot
  • Manufacturing Execution System (MES)
  • Smart Factory
  • Specialized machinerie
  • Testing equipment
  • Jigs and fixtures and
  • Engineering services