ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 16/04/2564

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 16/04/2564

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free float):
2,648
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float):
39.41%

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/04/2565 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
6,749
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
100.00%
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. Ingress Corporation Berhad (“ICB”) 868,499,770 60.02
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 24,909,400 1.72
3. นาย วศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์ 15,180,000 1.05
4. นาย วุฒิพล ปริยกนก 14,000,000 0.97
5. นาย สุเทพ รัชตะสมบูรณ์ 12,884,400 0.89
6. นาง อรพินทร์ ชูพาณิชสกุล 10,539,500 0.73
7. นาย สมเจตน์ ชำนาญท่องไพวัลห์ 8,520,000 0.59
8. นาย ศักดิ์ชัย ยอดวานิช 7,700,000 0.53
9. นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์ 6,948,100 0.48
10. นาย ธนบุญ ธนบุญพงศ์ 6,630,000 0.46