ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร: (+662) 719 9644-46

อีเมล: ir@ingress.co.th

เลขที่ 9/141 อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14 ยูนิต เอ 1 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย

แบบฟอร์มการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์