ราคาหลักทรัพย์

SET: INGRS
0.61
ราคา (บาท)
+0.01 (1.67%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
อัปเดต: 01 กรกฎาคม 2565 16:38
1,193,400
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
725,458
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
0.60
วันก่อนหน้า (บาท)
0.61
ราคาเปิด (บาท)
0.60 - 0.61
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.57 - 1.23
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.60
ต่ำสุด
0.61
สูงสุด