ธุรกิจหลัก

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) [INGRS]

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) หรือ INGRS จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2557 เป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนในธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายในกลุ่มบริษัท INGRS ทั้ง ในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย โดยใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและทรัพยากร ทั้งหมดในกลุ่มบริษัท INGRS เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมุ่งเน้นในการขยายการดําเนินงานออกไปทั้งภายในและภายนอกโรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 9/141 อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14 ยูนิต เอ 1 ถนนรามคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
แฟกซ์:(+662) 719 9647
อีเมล:ir@ingress.co.th

INGRESS INDUSTRIAL (MALAYSIA) SDN BHD – IIM

IIM จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โดยเป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนสําหรับบริษัท ย่อยทั้งหมดภายใต้กลุ่มบริษัท INGRS ที่ตั้งอยู่ นอกราชอาณาจักรไทย และเพื่อให้สอดคล้อง กับข้อกําหนดในประเทศมาเลเซีย ที่บริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย จะต้องมีภูมิลําเนา ของบริษัทในประเทศมาเลเซีย โดยIIMนั้นจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางภายใต้กลุ่มบริษัท INGRS เพื่อประสานงานในการทํางานโดยมุ่งเน้นไปที่สองธุรกิจหลัก อันประกอบไปด้วยธุรกิจรีดขึ้นรูป และธุรกิจบั้มขึ้นรูป

INGRESS INDUSTRIAL (MALAYSIA) SDN. BHD.
Lot 2778 5th floor Jalan Damansara, Sungai Penchala 60000 Kualalumpur.
แฟกซ์:(+603) 7725 5560