บริษัทเพื่อการออกแบบและการผลิตระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ

Talent Synegy Sdn. Bhd. - Tssb

TSSB ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 ซึ่งดําเนินธุรกิจในการออกแบบและติดตั้งระบบการผลิตอัตโนมัติและเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์เฉพาะด้าน สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อรองรับการก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 TSSB มีแผนงานในการเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ใหม่เช่น Automated Guided Vehicle (AGV) Production Monitoring System (PMS) Manufacturing Execution System (MES) รวมถึงระบบโรงงานอัจฉริยะ บริการนี้รวมถึงการออกแบบ การประดิษฐ์ และการติดตั้ง ปรับแต่งตามความต้องการทางเทคนิคให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ลูกค้าของ TSSB ได้แก่ INGRS Group, OEM's, Tier-1 และผู้ผลิตที่ไม่ใช่ยานยนต์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ TSSB ยังถูกนําไปใช้ประโยชน์ในสถาบันการเรียนรู้ระดับสูง หน่วยงานในห้องปฏิบัติการ/การรับรอง และหน่วยงาน R&D เป็นเครื่องมือช่วยในการฝึกอบรมและเครื่องมือสาธิต เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของ TSSB นั้นยังคงอยู่ในสภาพการทํางานที่ดี TSSB ได้จัดเตรียมโปรแกรมการบริการหลังการขายและการบํารุงรักษาให้กับลูกค้าด้วยสัญญาระยะยาว

TALENT SYNERGY SDN. BHD.
Lot 11A, Jalan P/7, Syksyen 13, Kawasan Perindustrian Bangi P.O Box 9, 43657 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
แฟกซ์:(+603) 8926 2152
อีเมล:tssb@ingresscorp.com.my