• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของเรา

นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/141 อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง ยูนิต เอ
ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

 (+662) 719 9644-46
 (+662) 719 9647
ir@ingress.co.th